Paul Anderson© 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Nyheter

 

 

• Citat»

Concentrated power has always been the enemy of liberty.

Ronald Reagan

 

 

 

 

Nu är det politik det handlar om, så vad tycker jag? Rent allmänt står jag på gränsen mellan två partier. Jag gillar Kristdemokraterna för deras styrka inom familjepolitiken. Det gäller än mer nu sedan mitt eget parti "övergett" mig. När det gäller valfrihet och frihet att själv besluta över sitt liv är det Moderaterna som gäller. Eftersom helheten är det viktigaste blev det alltså Moderaterna jag aktiverade mig inom, och det har jag inte ångrat. Att man inte kan stå 100% bakom något parti är bara att acceptera.

 

Nu till några sakfrågor (åsikterna är mina, inte Moderaternas, även om de ofta sammanfaller):

 

Skola Barnomsorg

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Invandring/Flykting

Vuxenutbildning

Sjukförsäkring

Favoritpolitiker

 

Skola och barnomsorg

Jag bejakar friskolor och barnomsorg i annan regi än kommunens. De ska få verka på samma villkor som kommunala skolor. Lyckas de ändå bedriva verksamheten till likvärdig (eller bättre!) kvalité stör det inte mig om de skulle gå med vinst. Barnen har ju blivit vinnare!

 

Skolan ska ställa krav på eleverna. Oavsett hur stark eller svag du är behöver du mål anpassade efter dina möjligheter. Ordning och reda i skolan borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det.

 

I såväl skola som barnomsorg är det viktigt att involvera föräldrarna. Skolan kan inte ta föräldrarnas plats, skolan ska komplettera dem!

 

Äldreomsorg

Bara för att människor blir äldre ska de inte behöva sluta bestämma över sin vardag. Det behöver finnas alternativ till den kommunala hemtjänsten och gärna också något äldreboende som drivs med alternativ vård/omsorgs-idé.

 

Glädjande är att allt fler ser den möjlighet Alliansregering öppnat med RUT (hushållsnära tjänster). Mycket tyder nu på att många som tidigare bara hade hemtjänst Städ idag valt att gå över till RUT-tjänster. Inflytandet blir större och kostnaden när man inte har så många timmar/månad ofta lägre.

 

Handikappomsorg (eller som det heter om ska vara politiskt korrekt: Omsorg om funktionshindrade)

Alla har vi någon typ av problem i livet. Vissa syns mer än andra, tex fysiska handikapp. Här gäller det att skapa förutsättningar för de funktionshindrade att klara sig i samhället. Ett viktigt exempel som diskuteras mycket nu är tillgänglighet. Bara för man sitter i rullstol ska man inte stängas ute från affärer o liknande.

 

Vissa har så stora problem att de inte kan komma in på arbetsmarknaden. Då ska det från samhällets sida finnas insatser för olika grupper. Några exempel idag är daglig verksamhet och Samhall. För att t ex Samhall ska ha ett berättigande är det viktigt att rätt personer hamnar där. Om ickehandikappade börjar jobba på Samhall riskerar stödet från allmänheten och företagare att minska.

 

Samtidigt är det viktigt att såväl den funktionshindrade som samhället ser till möjligheterna. Tyvärr är koncentrationen ofta så stor på vad man inte kan, att man glömmer göra det man kan!

 

Invandring/Flykting 

Jag är i grunden positiv till att andra kulturer kommer till Sverige. Tycker den nya moderata politiken på detta område är ett stort steg framåt. Den går ut på att de som av olika skäl kommer hit vill och kan ta hand om sig själva, bara vi ger dem möjligheten! Bidrag är "försoffande" och en absolut sista utväg. Sedan är det viktigt att vi lär dem vad som gäller i Sverige (t ex inom jämlikhet) och vilka traditioner som finns. Lite ta seden dit du kommer måste gälla.

 

Det viktigaste av allt, det ska vara tillåtet att diskutera frågorna. Där tror jag Sverigedemokraterna gjort oss en stor tjämst, eftersom vi nu tvingas lyfta en fråga vi skulle lyft för många år sedan.

 

Vuxenutbildning

Är bra att det finns chans att senare i livet läsa. Tyvärr är min känsla att många går där som en insats för arbetslösa, och det är väl inte meningen.

 

Sjukförsäkring mm

Det nya och mycket omdiskuterade regelverket kring sjukskrivningar är inte enkelt. Först, i grunden stöder jag förändringarna. Devisen att koncentrera sig på vad man kan, inte stirra sig blind på de hinder/problem man har är helt rätt. Har man t ex fått ryggproblem och det inte blir bättre, då bör man söka nya jobb som inte innebär (tunga) lyft. Ofta går det att neutralisera "handikappet" (eller sjukdomen) genom att välja vilken typ av arbetsuppgifter man gör och sedan eventuellt hjälpmedel eller kortare arbetstid.

 

I nästan alla artiklar som varit kring personer som råkat ut för de nya reglerna pratar man bara om vad som varit och vad man inte kan. Man borde prata om vad man kan numer och framöver. Hade man gjort det skulle chanserna att det löste sig öka dramatiskt!

 

Till sist, det finns saker som kunde sköts bättre när reglerna infördes. Både vad gäller genomförandet och hur man förklarat vad man gjort9 och varför.

 

Favoritpolitiker

Jag vill här nämna tre politiker av olika anledningar.

 

Alf Svensson (kd) för hans förmåga att prata så alla förstår. Finns ingen annan jag vet som kommit långt och ändå fortsatt kommunicera så klart!

 

Marget Thatcher (konservativ) för hennes styrka att driva sin ideologi. Jag delar inte alltid hennes uppfattningar, men beundrar konsekvensen hon förde in i politiken. Och att som kvinna bli partiledare för de konservativa (och senare premiärminister) i ett av de mest konservativa länderna i Europa, det visarpå styrka!

 

Ronald Reagan (rep), mannen som vann över kommunismen! Om mer argument behövs: Fackföreningsman (och demokrat) som blev republikan. Skådisen som blev president. Den ende omgifte president USA har haft. En av de mest överlägsna presidentvalsvinnarna någonsin i USA.

 

 

 

 

 

Denna sidan är min politiska hemsida. Jag presenterar mig och lite vad jag står för. Jag kandiderar för Moderaterna i Sölvesborg. Har ni frågor är det bara att maila mig!

 

 

 

paul@pason.se